GTA CAREER Roleplay | ระบบเติมเงิน

( ระบบเติมเงิน X2 ทุกวันที่ 1 กับวันที่ 16 )

อัตราการเติมเงิน ทรูวอเล็ต

( ระบบเติมเงิน X1 )


จำนวนเติม คอยที่ได้รับ
50บาท 50 (X1)
100 บาท 100 (X1)
500 บาท 500 (X1)
1000 บาท 1000 (X1)
10,000 บาท 10,000 (X1)
นี่เป็นระบบเติมเงิน TrueWallet เท่านั้น
หากสงสัยถามเพจ GTA Career Roleplay

!! เติมเงิน X2 วันที่ 1 และ 16 ของทุกเดือน !!


โอนเงินมาเบอร์ 0809467572

ชื่อ: วัชรพล ศรีสวัสดิ์


(โปรดอ่าน !! ห้ามเติมเงินต่ำกว่า จำนวน 50 บาท)


วิธีแจ้งเติมเงิน*เช่นเบอร์ 0630287744 ยอดที่เติมเราคือ 999

* กรุณาตรวจสอบชื่อตัวละครให้ถูกต้องก่อนเติมเงินs

| (คำเตือน โปรดเช็ค ไอดีของท่านแล้วค่อยเติม)